Villamos berendezések erősáramú felülvizsgálata

Az EBF
(Erősáramú Berendezések Felülvizsgálata)

Ezt a felülvizsgálatot tulajdonképpen az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) rendeli el. Ez voltaképp egy BM rendelet (35/1996. (XII.29.) BM ), melynek alkalmazása kötelező érvényű. Alapvető célja a villamos berendezések által okozott tűzveszély, illetve robbanásveszély kiküszöbölése. A felülvizsgálati jegyzőkönyvet a tűzoltóság kérheti és kéri is ellenőrzései során!

FONTOS: Az OTSZ előírásai kötelezőek, megszegésük, be nem tartásuk a Büntető Törvénykönyv szerinti “foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés” következményeivel járhat. Valamint az előírt tűzvédelmi felülvizsgálatok elmulasztásáért tűzvédelmi bírság is kiszabható.

Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának három alapvető szempontja van:

  • A létesítés idején a szabványoknak és egyéb előírásoknak megfelelően építették-e ki a berendezést?
  • Nem változott-e a vizsgált helyiségben folytatott tevékenység technológiája oly mértékben, hogy az a villamos berendezés megváltoztatását igényelné (pl. a korábban nem robbanásveszélyes technológia robbanásveszélyessé változott)?
  • Nem romlott-e le a villamos berendezés állaga (állapota) olyan mértékben, ami már veszélyt jelent?

Miért is e nagy szigorúság?

A villamos berendezések létesítésére vonatkozó előírások (szabványok, rendeletek) közös jellemzője és alapvető célkitűzése az, hogy a villamos berendezések hosszú időn keresztül is biztonságosan legyenek használhatók. A használati biztonság nem egyszerűen azt jelenti, hogy a villamos berendezések ne okozzanak balesetet (élet-, testi épség biztonsága), hanem azt is, hogy működésük használatuk során ne ne keletkezzenek tűzesetek, robbanások, stb., tehát különféle működési zavarok, hibák (üzembiztonság). Az előírásoknak ez a több célú követelményrendszere lényegében azt jelenti, hogy ezek nem egyszerű munkavédelmi előírások, hanem a biztonság komplex értelemben vett megvalósítását is szolgálják, de -és ezt nyomatékosan hangsúlyozni kell- elsődleges céljuk az emberi élet védelme!

Erősáramú berendezések felülvizsgálata